Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Calendari de preinscripció i matrícula

CURS ACADÈMIC 2019-2020

- Període de preinscripció

El període per sol·licitar plaça, els alumnes de nou ingrés, per al curs 2019-20 és:

 • Convocatòria de juny: Del 4 de juny a l'1 de juliol del 2019.
 • Convocatòria de setembre: Del 19 al 20 de setembre del 2019.
 • Convocatòria d'octubre: Del 2 al 4 d'octubre del 2019.

Més informació de la preinscripció universitària.

- Període de matrícula

- Convocatòria de juny

  • Publicació de les resolucions:

   • Publicació de la 1a assignació de places: 11 de juliol de 2019.
   • Activació del tràmit "Assignació definitiva": Del 12 al 16 de juliol de 2019.
   • Publicació de la 2a assignació de places: 24 de juliol de 2019.
   • Activació del tràmit "Continuar en el procés de reassignació de places": Del 24 de juliol al 30 d'agost de 2019.
   • Publicació de la 1a reassginació: 3 de setembre de 2019.
   • Publicació de la 2a reassignació: 13 de setembre de 2019.
   • Publicació de la 3a reassignació: 19 de setembre de 2019.
  • Matrícula:

   • Matrícula de la 1a assignació de places (primera preferència): Del 15 al 18 de juliol de 2019.
   • Matrícula de reclamacions i "Assignació definitiva": 18 de juliol de 2019.
   • Matrícula de la 2a assignació de places: Del 25 al 29 de juliol de 2019.
   • Matrícula de la 1a reassignació i reclamacions 2a assignació: 5 i 6 de setembre de 2019.
   • Matrícula de la 2a reassignació: 16 de setembre de 2019.
   • Matrícula de la 3a reassignació: 20 de setembre de 2019.

- Convocatòria de setembre (en el supòsit que quedin places vacants)

  • Publicació de les resolucions:

   • Publicació assignació de places: 26 de setembre de 2019.
   • Publicació de la 1a reassginació: 2 d'octubre de 2019.
  • Matrícula:

   • Matrícula UdL assignació de places: 1 d'octubre de 2019.

- Convocatòria d'octubre (en el supòsit que quedin places vacants)

  • Publicació de les resolucions:

   • Publicació assignació de places: 9 d'octubre de 2019.
  • Matrícula:

   • Matrícula assignació de places: 10 d'octubre de 2019.

- Procediment per matricular-se

- Què heu de fer per matricular-vos?

- Quan heu de venir?

- Quina documentació heu de portar?

- Preus i pagament

Més informació

- Sessions d'acollida i tutorització

Programa d'acollida i sessions de benvinguda

 

L'estudiantat que no es matriculi en les dates que li correspongui perdrà la plaça.

El termini per realitzar modificacions de matrícula s’ha de consultar a la secretaria del centre.

Adreça: C. de Jaume II, 73, campus de Cappont, 25001 Lleida. Telèfons: 973 70 33 52 / 973 70 33 54

 

CURS ACADÈMIC 2019-20

Modificacions de matrícules:

Modificacions i ampliacions parcials de la matrícula

Veure els terminis de secretaria acadèmica per a ampliacions i/o modificacions de matrícula

Per a cada modificació i/o ampliació de matrícula acceptada pel Centre, s’haurà d’abonar el recàrrec, tal com preveu el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

El període de modificació de matrícula és el 19 i 20 d setembre de 2019 i el 2 i 3 d'octubre de 2019.

 

 

true